B&G SOFT
Најголемата поддршка на Вашиот хотелски и ресторански
бизнис

Други софтверски решенија

 • Софтвер за евиденција и техничко превентивно

  оддржување на опрема и уреди

 • Софтвер за основни средства со мобилна апликација за попис

 • АБАКУС – финансов софтвер

 • Корпоративен софтвер за DHL EXPRESS

 • Мониторинг на телефонска цетрала

  Евдиценција на излезно/влезни повици и аналитика

 • Софтвер за изработка и следење на налози за шпедиторски компании

 • Софтвер за снимање, едитирање на хирушки операции

 • Глобал – софтвер за меѓународен увоз/извоз на репроматеријали и готови производи

"Б&Г СОФT" ДОО – Скопје
веќе 20 години на македонскиот пазар

B&G SOFT е ИТ компанија специјализирана за развој и имплементација на софтвер за хотелско и ресторанско работење. Водиме грижа за функционалноста, универзалноста и стабилноста на софтверските решенија кои се усогласени со законските норми и прописи.

Нашите најпродавани софтверски решенија се наменети за сите типови на угостителски објекти (хотели со категорија од 2* до 5*, апартмани, ресторани, барови, дискотеки, кафулиња).

Долгогодишното искуство на тимот на B&G SOFT во Хорека окружувањето е искористено во развојот и имплементацијата на современи софтверските решенија. Се стремиме кон врвен квалитет, користење на најнови технологии, инвентивност, постојаност, сигурност како и следење и задоволување на потребите на работните процеси.

Со ова, нашите клиенти добиваат сигурен производ со кој ќе можат да го поедностават секојдневното работење и порационално да ги следат и да управуваат со своите ресурси.

Нашите софтверски решенија го следад најнапредните технологии како што се UWP (Universal Windows Platform) аплкаци, Android апликации, Desktop апликации, Cloud ориентирани решенија и др. Ваквите нови технологии гарантираат брза, лесна и едноставна работа што секогаш била наша примарна цел.

Покрај веќе готовите софтверски решенија во полето на хорека технологијата, секогаш сме спремни сме да изработиме софтверско решение според Вашите барања. Нашето учество во реализацијата на ваквите барања како во делот на решававањето на самите процеси, така и во делот на софтверската имплементација ќе бидат крајно несебични и истрајни само со една цел, да добиете што подобар и поедноставен производ.

КЛИЕНТИТЕ за нас

Average Rating: 5.0 stars (based on 9 ratings)

повелете, посетете не

Работно време

Понеделник -Петок 8:00-16:00
Техничка поддршка 24/7
Kонтакт тел: 070 262 072 и 071 209 021
Тел. за тех. поддршка: 070 387 386

Локација

ул. Дренак 5A / 10
1000, Скопје, Северна Македонија
info@bgsoft.mk
www.bgsoft.mk

powered by cyber38