Со користењето на апликацијата МојРесторан се согласувате на следните услови. Кои податоци се превземаат од вас како корисник?
 • Информации за лична идентификација (Име, Презиме, Е-пошта, Телефонски број)
 • Информации кои се внесуваат за креирање на свој профил
 • Податоци при влез со социјални мрежи
 • Податоци за претходни услуги при користење на апликацијата
Како се превземаат вашите податоци?
 • Со користење на услугуите на оваа апликација
 • При креирање на свој профил
Каде се користат вашите податоци?
 • Да се спроведе бараната услуга со вашите податоци
 • Да се испраќаат нотификации и е-пошта со специјални понуди и промоции кои би биле соодветни на вашите побарувања
 • За да има постојано подобрување
Колку долго се чуваат вашите податоци?
 • Се чуваат колку што е законски дозволено и неопходно за целите на оваа апликација. Секоја информација од податоците има различна природа па периодот на чување може да варира.
 • При бришење на својата сметка, во рок од 90 дена неопходните податоци се бришат освен тие што се потребни за наши законски обврски
Нотификации и промоции?
 • Доколку дадете ваша согласност за добивање на разни нотификации и промоции, вас ќе ви бидат проследени. Во било кој момент можно е да побарате да се откажете од нив.
Информации во апликацијата?
 • Доколку некои од наведените продукти и услуги кои ги добивате од користењето на оваа апликација не соодвествуваат со тие во неа (слики, цени, резервации) соодветниот објект е должен да го корегира настаниот пропуст.
Доколку имате потреба од прашање, барање или поплака, должни сме во рок од еден месец да ви одговориме. Контакт на нашата е пошта: info@bgsoft.mk