BARRESTO

СОФТВЕР ЗA
РЕСТОРАНСКО РАБОТЕЊЕ

ШТО НУДИ BARRESTO?

За кого е наменет BARRESTO?

Софтверот BARRESTO е иделно решение и совршено одговара за било кој тип на утостителски објект. Развиен е со примена на најсовремени платформи, со пренесено искуство од стручни и искусни лица од областа на угостителството и со користење на Хорека стручна литература.

Зошто BARRESTO?

BARRESTO го прави управувањето на угостителскиот објект многу едноставно, а од тоа произлегуваат и многуте предности кои се покажани во текот на користење од страна на нашите многубројни задоволни клиенти.

Како ми помага BARRESTO?

BARRESTO го прави управувањето на угостителскиот објект многу едноставно, а од тоа произлегуваат и многуте предности кои се покажани во текот на користење од страна на нашите многубројни задоволни клиенти.

BARRESTO работи на windows 10 и android уреди

Сегмент од решението со коe се изготвуваат нарачки, врши наплата, комуникација со кујна, лесен, брз, едноставен и интуитивен.

WIN 10 UWP

Развиен е во најновата UWP (Windows Universal Platform) технологија

ЛЕСНО ДОСТАПЕН ХАРДВЕР ПО ВАШ ИЗБОР

Десктоп компјутери, All in One компјутер, картички за пријавување, картички за попусти на Вашите гости, маркер принтери и ласерски  принтери, фискални уреди.

МОДЕРЕН, БРЗ И ЕДНОСТАВЕН ЗА РАБОТА

Формирање приемници, испратници, повратници кон

добавувачи и други документи.

ФУНКЦИОНАЛЕН

Сите потребни функции за непречена работа на вашиот објект  се вклучени во многубројните можности на софтверот. Решени се сите можни ситуации кој се јавуваат во текот на работењето со Вашите гости. Едноставен реглед на маси, корекции дополнувања, префрлања и сето тоа во зависност од дадените привилегии на вработените. Формирање резервации, и преглед на резервирани маси.

НАПЛАТА, КОНТРОЛА И ЕВИДЕНЦИЈА

Наплата на сметки во зависност од типот на плаќање, евиденција на попусти, формирање автоматски фактура. Касови извештаи по типови наплати и вработени, извештаи на продадени артикли, евиденција на измени и многу други контролни извештаи и контролни опции за фискалниот принтер.

СИСТЕМ ЗА НАРАЧКА НА ЕКРАНИ

KITCHEN SYSTEM, овозможува порачките што се направени да пристигнуваат на екраните поставени во вашата кујна.

Местата за подготовка на храна или пијалок имаат преглед на повеќе пристигнати нарачки и артикли оддеднаш. Директна интеракција со келнери.

МОБИЛНОСТ И СПОДЕЛИВОСТ

Синхронизираност ПОС и мобилната апликација за келнери. Следењето на нарачките, време кога се направени, кога артиклите се подготвени за носење и кога се однесени од страна на келнерите можете да ги следите преку модулот на спремни нарачки .

CLOUD

Сите Ваши податоци може да бидат на Вашиот сервер или на наш CLOUD сервер

Користење на мобилни уреди со кои вработените се порационални, по одморни и нудат побрза и поквалитетна услуга

ANDROID APP

Апликација развиена за Android мобилни уред кои се одликуваат со достапност на пазарот и ниска цена

БРЗА, едноставна И СИГУРНА АПЛИКАЦИЈА

Нарачките се прават лесно и брзо. Ниту во оваа апликација  нема потреба од паметење шифри на производи. Евиденција на состојба на артиклите е  во реално време. Ефективноста е зголемена и тоа ги прави вашите гости  многу позадоволни

ПОВРЗАНОСТ

Сите податоци и документи се поврзани меѓусебно со материјалното работење и десктоп компјутерите во реално време.

ФУНКЦИОНЛАНОСТ

Сите потребни функции за комотна работа на персоналот се вклучени во опциите на моб.апликација. Нема повеќе потреба од работењето со десктоп апликацијата. Решени се сите можни ситуации при работа во угостителски објект. Преглед на маси, корекции дополнувања, префрлања и сето тоа во зависност од дадените привилегии на вработенните.

НАПЛАТА, КОНТРОЛА И ЕВИДЕНЦИЈА

Наплата на сметки во зависност од типот на плаќање, евиденција на попусти, формирање автоматски фактура. Касови извештаи по типови наплати и вработени, продадени артикли, и многу други опции.

ДЕЛ ОД KITCHEN СИСТЕМОТ

Интеракција на келнери со кујна или шанк преку корисничкиот KITCHEN SYSTEM (нарачки пристигнати на екрани во кујна)

Лесен за работа со вклучени многу функционалност и анализи потребни за успешно функционирање на Вашиот угостителски објект

ОПЕРАТИВЕН СИСТЕМ

Windows 10

ПОДЕСУВАЊЕ НА СОФТВЕР

Сетирање – подесување на софтверот BARRESTO. Отварање групи, под-групи, работни магацини, Основни и Продажни артикли со нормативи, Улоги на вработените, Податоци за клинети, Подесување на маси и принтери кои ќе се користат за печатење на документите и нарачките.

МЕНАЏИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ

Формирање приемници, повратници кон добавувачи, збирни фактури и останати влезно-излезни документи

АНАЛИТИКА ПЛАНИРАЊЕ

Планирање, анализа и други важни податочни извештаи.

ПОПИС И БИЛАНС

Материјален и финансиски попис, материјален биланс, состојба на суровини,  извештаи за набавка и продажба.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Аналитички извештаи за приходи, расходи , излезно/влезни фактури, состојба по коминтенти.

ПРОДАЖБА И НАПЛАТА

Прегледи и следење на продажба, заработка, видови и типови наплата во реално време.

АНАЛИЗА ЗА ВРАБОТЕНИ

Анализа на успешност по вработени, наплати, нарачки и прегледи на измени и корекции нарачки или сметки.

ПЕЧАТЕНИ ДОКУМЕНТИ

Прегледи и печатење на сите видови документи, извешати и експорти во .pdf, doc, excel …

ПРОДАЖБА И НАПЛАТА

Менаџирање со фиксни и вариабилни трошоци и нивно влијание во продажбата.

КОНТРОЛА ВО РЕАЛНО ВРЕМЕ

Релаксиран и задоволен менаџер со целосна контрола на работењето на угостителскиот објект во реално време.

КОНТРОЛА ОД НАДВОР

Можност за работа со софтверот кога сте надвор од објектот

МОЖНОСТ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА

Поврзаност со нашиот Хотелски софтвер,
Мини бар, Спа, Книговодство.
Поврзаноста со вашето книговодство е лесно и во целост ги задоволува потребните податоци и документација.

Апликација за мобилен телефон наменетa за менаџери за следење на состојбата и угостителскиот објекти и кога не сте присутни во него.

ANDROID APP

Апликација развиена за Android мобилни уреди кои се одликуваат со достапност на пазарот и со ниска цена

ЗАФАТЕНОСТ НА РЕСТОРАНОТ

Во реално време ја имате зафатеноста и исполнетост на масите во Вашиот угостителски објект.

ПРЕГЛЕД НА НАРАЧКИ ПО МАСИ

Во секое време добивате преглед на нарачани артикли по маси

ИЗВЕШТАИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА

Преглед на ангажираност на вработените, измени, корекции на документи и извештаи за набавка

НАПЛАТА, КОНТРОЛА И ЕВИДЕНЦИЈА

Наплата на сметки во зависност од типот на плаќање, евиденција на попусти, касови извештаи по типови наплати и вработени

ВРАБОТЕНИ

Од апликацијата можете додадете нов вработен, корекција на нивните привилегии за пристапи и опции за начин на работење.
Често поставувани прашања
Менаџерот/ите можат да користат мобилна апликација која во реално време ја покажува состојбата на угостителскиот објект од наплати, нарачки  и многу други опции.
Состојбата на сите артикли, влезот и излезот се ажурират во реално врме на работењето, со што менаџерите можат во било кое време да имаат реална состојба на количините и да направат попис на робата во ресторанот/бар
Користењето на мобилната апликација за мобилен келнер многукратно ја забрзува услугата, се штеди на времто за враќање на шанк до работниот компјутер и може да се направат повеќе нарачки при една посета на масите со гости.
Секој вработен се регистрира од страна на менаџерите посебно и може да има многу различности во пристапите кон функциите на програмот. Сите тие улоги ги задава одгворното лице кое има пристап во делот на програмот за регистрирање на вработени.
Да можно е. Програмот нема ограничувања на бројот на маркер принтери. Може да се постават онолку мрежни принтери колку места за подготoвка на артикли има угостителскиот објект. При нарачка на различни производи оддеднаш секој од артиклите ќе се печати на соодветна локација (принтер) на  која што се подготвува.

Вработените можат да пристапат со внесување шифра или со посебни без-контактни чартички. Картичката за пристап овозможува тајност на шифрата, а вработените се  заштитени од несакани манипулации.

Изборникот за попуст е активен пред наплата на сметката и може да го гледа само вработениот за кој што е активирана опцијата. Попустот може да се регистрира преку безконтактни клиентски картички или со избирање на име на фирма за која има дефинирано попуст.
Со користење на модулот Kitchen System (систем за кујни/шанк), кујната или шанкот можат  да ги гледаат нарачките на екран во зависност од местото на подготовка на нарачаните артикли.

Со користење на модулот Kitchen System (систем за кујни/шанк), кујната или шанкот можат  да ги гледаат нарачките на екран во зависност од местото на подготвка на нарачаните артикли.

Да , таа опција е многу корисна истата е овозможена преку системот за кујна/шанк.
Принтањето на фактури е многу лесно и автоматизирано при затварање на сметката за одреден клиент. Исто така имате можност да соберете повеќе отворени сметки за ист клиент и да направите збирана заедничка фактура.
Секој корисник на софтверот има различен пристап до модулите на софтверот. Менаџерот ги има максималните привилегии во сите модули на софтверот преку кои може да го управува и да ги користи за подесување на сите фази  на работење во угостителскиот објект.
Софтверот дава одлична можност за резервации на маси. Резервациите можат да бидат изработени локално или директно од гостите со ONLINE апликација.
Софтерот е така креиран  да не пречат моментални интевенции или дополнување во тек на работното време со што овозможува додавање, менување корекции на артикли и мениjа.
Софтверот за ONLINE нарачки кој клиентите можат сами да го инсталираат е интегриран, синхронизиран  и поврзан со софтверот во ресторанот. Преку апликацијата е можна нарачка од надвор и истата да биде веднаш платена од страна на гостинот преку сигурносниот ситем за наплата со картички.

Наплата е решена детална и со многу функционалности, а една од нив е поделена наплата по тип на плаќање со што се обезедува брзо и едноставно затаварање и наплата на сметка во секоја комбинација по барање на гостите.

Имате дополнителни прашања во врска со софтверот? Ве молиме контактирајте не.

повелете, посетете не

Работно време

Понеделник -Петок 8:00-16:00
Техничка поддршка 24/7
Kонтакт тел: 070 262 072 и 071 209 021
Тел. за тех. поддршка: 070 387 386

Локација

ул. Дренак 5A / 10
1000, Скопје, Северна Македонија
info@bgsoft.mk
www.bgsoft.mk

powered by cyber38